Parafia Nawiedzenia
Najświetszej Maryi Panny
w Konstantynowie Łódzkim

„Nie bój się Maryjo, znalazłaś Łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus”
(Łk 1, 30-31)

Grupy parafialne

Apostolstwo pomocy Duszom Czyśćcowym O/Konstantynów


Opiekun duchowy grupy: ks. proboszcz Roman Piwowarczyk
 

Animator grupy: Dorota Wojtczak


Data powstania APDC w naszej parafii jest zgodna z datą podpisania pierwszych kart członkowskich 10 marca 2015 r.

Członkowie:
1. Maria Filińska
2. Halina Sińczak
3. Danuta Sińczak
4. Elżbieta Stępień
5. Bronisława Jerzak
6. Paulina Jamroz
7. Izabela Borkowska

8. Andrzej Bobrowski
9. Wiesława Młynarska
10. Dorota Wojtczak
11. Zofia Ślufarnik
12. Barbara Szczepaniak
13. Anna Bernaciak

 

 

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych zostało założone w Polsce w roku 1889 przez bł. Honorata Koźmińskiego. Misją zgromadzenia jest niesienie pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu. Nie mając możliwości dotarcia do wszystkich środowisk i parafii bezpośrednio, zgromadzenie rozszerza i realizuje podjęte dzieło poprzez parafialne grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym.


Członkiem APDC może zostać każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym.

W naszej parafii zamysł powstania grupy powstał w październiku 2014 roku. Kilka osób już wówczas podjęło decyzję wspólnej modlitwy oraz w miarę możliwości zamawiania intencji Mszy Św. za dusze w czyśćcu cierpiące. Dzięki wsparciu ks proboszcza naszej parafii Roman Piwowarczyka i siostry Anny Czajkowskiej ze Zgromadzenia sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, w marcu 2015 r zawiązała się 9–osobowa grupa pierwszych członków.

Od listopada ubiegłego roku odprawiana jest comiesięczna Msza Św. w intencji dusz czyśćcowych, od marca bieżącego roku zawsze w drugie poniedziałki miesiąca. Zachęcamy do współuczestnictwa w tej szczególnej Mszy Św. Po Mszy Św. odbywają się spotkania członków grupy, na które serdecznie zapraszamy wszystkich.

Włączenie się do APDC następuje przez wypełnienie i podpisanie karty członkowskiej APDC. Karta członkostwa APDC znajduje się na stoliku z prasą.


W nowennie do Miłosierdzia Bożego, jaką Pan Jezus podał do odmawiania św. Faustynie Kowalskiej, ósmy dzień poświęcony jest modlitwom za dusze czyśćcowe:
„Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści Miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieś ulgę.”
(Dzienniczek 1226)

MSZE ŚWIĘTE


W niedziele i święta:
9.00, 10.30, 12.00

Spowiedź Święta
w tygodniu: 15min przed Mszą św.
w niedziele i święta: 20min przed Mszą św.

Zobacz szczegóły...

LITURGIA DNIA


17 III Wtorek. Dzień powszedni wspomnienie św. Patryka, biskupa.
Ez 47, 1-9. 12; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: 8);
por. J 4, 42. 15; J 5, 1-3a. 5-16;